Asistencia técnica

ASESORAMENTO E ASISTENCIA TÉCNICO-LEGAL

Emisión de informes sobre as cuestións de carácter técnico para diferentes tipos de proxectos, tales como: idoneidade, viabilidade técnica, viabilidade legal, cumprimento de regulamentacións, etc.

Asesoramiento técnico e reglamentario.