Control medioambiental

Control de ruídos e elaboración de mapas de ruído. Control ambiental de cheiros, contaminación, etc.

Xestión de residuos.